Tuoreimmat kuulumiset

Asiantuntijat tutkivat Vaasantalon - vastuut vaurioista selviävät tutkimusten jälkeen


12.05.2017

Seinäjoen keskustassa sijaitsevan Vaasantalon vaurioiden tutkinta on parhaillaan käynnissä.

 

Seinäjoen keskustassa sijaitsevan Vaasantalon käyttökieltoaluetta on tänään pienennetty noin puoleen entisestä. Ramboll Finland Oy:n rakennetutkimuksen mukaan talon tila on stabiili ja osa yrityksistä ja asukkaista voi muuttaa takaisin.

 

A-rappu kokonaan ja 4-7 metrin vyöhyke talon Kalevankadun puoleisesta päädystä on edelleen kokonaan käyttökiellossa. Kyseisen osan yritykset pysyvät toistaiseksi väistötiloissa.

 

Rakennuksen A-rapun portaikon viereinen seinä on todettu vahvaksi ja pääosin vahingoittumattomaksi eikä käyttäjien turvallisuus vaarannu.

 

Ramboll Finland Oy:n geotekniikkaosaston asiantuntijat antoivat urakoitsijalle torstaina toimintaohjeet Vaasantalon maapohjaa tukevien pontitusten tukemisesta. Virallinen lausunto toimitetaan työmaalle ensi viikon alussa. Sen jälkeen tiedetään tarkemmin, miten töitä voidaan jatkaa.

 

Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa, että rakennustyö tapahtuu määräysten ja säädösten mukaisesti ja että riittävä henkilöturvallisuus on taattu. Vastuu rakentamisesta aiheutuneista vahingoista kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyneelle. Koska alueella on toimijoita enemmän kuin yksi, vastuussa olevaa urakoitsijaa ei voida vielä todeta. Asia varmistuu tutkimuksen ja selvitysten valmistuttua.

 

Ensimmäisistä vaurioista tieto huhtikuussa

 

Vaasantalon naapurikiinteistöillä on käynnissä kaksi erillistä suurta rakennushanketta: Itäpuolella Seiparkin maanalaista pysäköintilaitosta rakentaa Lemminkäinen Infra. Rakennusliike J. Rajala rakentaa eteläpuolella Kiinteistö Oy OmaSp:n talon asuin-, toimisto- ja liikerakennusta ja parkkihallia.

 

Lupaehtojen mukaisten katselmusten lisäksi kaupungin rakennusvalvonta piti tammikuussa Rajalan työmaalla palaverin varmistuakseen siitä, ettei hankkeesta aiheudu haittaa naapurikiinteistöille. Palaverissa on painotettiin mm. Vaasantalon päädyn suojelua ja todettiin, ettei puretun kiinteistön kellarikerroksen Vaasantalon viereisiä rakenteita saa purkaa, vaan ne jätetään tukemaan Vaasantalon perustuksia.

 

Suojaustoimenpiteistä huolimatta Vaasantalon ensimmäisistä vaurioista tuli ilmoitus rakennusvalvontaan 5. huhtikuuta. Vaurioiden toteamisen jälkeen urakoitsija määrättiin tekemään suojaustoimenpiteitä henkilöturvallisuuden säilyttämiseksi.

 

Isännöitsijältä tuli ilmoitus perjantaina 7. huhtikuuta, että vauriot ovat lisääntyneet. Rakennusvalvonta totesi vauriot niin vakaviksi, että asetti A-rapun käyttökieltoon. Urakoitsija velvoitettiin välittömästi ryhtymään tilanteen edellyttämiin toimiin vahinkojen minimoimiseksi. A-rapun käyttökielto koski kolmea yritystä, joiden piti etsiä toiminnalleen väistötilat.

 

Maanantaina 10. huhtikuuta rakennusvalvonta ja pelastuslaitos totesivat vaurioiden lisääntyneen viikonlopun aikana, ja käyttökieltoa jatkettiin. Urakoitsijan kanssa sovittiin, että Vaasantalon maapohjaa tukevat pontit on ankkuroitava mahdollisimman nopeasti. Kun ankkuroinnit jännityksineen oli tehty ja vaikka maapohja oli tuettu, A-rapun käyttökieltoa ei voitu purkaa laajojen vaurioiden vuoksi.

 

Tiistaina 9. toukokuuta isännöitsijä ilmoitti, että vauriot olivat päivän aikana kasvaneet merkittävästi. Rakennuksen pääty oli vajonnut lisää ja rakenteista kuului kasvavista vaurioista kertovia ääniä.

 

Rakennuksen päädyssä todettiin sortumisvaara ja rakennuksen käyttökieltoalue laajennettiin koskemaan koko Vaasantalon Kalevankadun puoleista siipeä. Rakennuksesta evakuoitiin kaksi yritystä ja yhden asunnon asukkaat. Vaara-alue rajattiin ja etelänpuoleisen työmaan värähtelyä aiheuttavat työt keskeytettiin.

 

Lisätiedot:
vs. tarkastusinsinööri Jarmo Akkala, p. 044 425 5070


Takaisin uutisiin

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä

Sulje sivuvalikko